نور 66 ورود به درگـاه ثبت نام جدیـد اخبـار سایـت
لیسـت فعالیـت اخیـر دستـه بنـدی موضـوعی راهنمـای کسـب امتیـاز راهنمـای کسـب درآمـد
کاهش محدودیت زمانی پاسخگویی به سوالات1397/03/07

صفحه اختصاصـی جواد اعتصامی راد

اعتصامی راد
نــام : جواد
نـام خانوادگـی : اعتصامی راد
جنسیـت : آقــا
تاریـخ تولـد : 1368
شهـر سکونـت : مشهد
میـزان تحصیـلات : لیسانس
رشتـه تحصیلـی : مکانیک ساخت و تولید
شغـل و حرفـه : ناظر کنترل کیفی
گزارش فعالیـت جواد اعتصامی راد
وضعیت اکانت : فعـالتاریخ ثبت نام : 1397/03/19
درآمـد کـل : 28آخرین فعالیت : 1397/03/26
درآمـد دریافتی : 0تعداد سـوال : 3
قابـل دریافت : 28تعداد پاسـخ : 14
امتیـاز کـل : 153تعداد پیـام : 4
امتیـاز مصرفی : 100فعالیت برتـر‌ : 4
امتیـاز فعـال : 53معـرف : 122*1
لیسـت سـوالات جواد اعتصامی راد

فعالیـت برتـر جواد اعتصامی راد

مالکیـت درآمـد جواد اعتصامی راد

چنانچـه مایلیـد با

جواد اعتصامی راد

در ارتباط باشیـد، می توانید برای ایشان پیام ارسال کنید.

گفتگـوی آنلایـن

آمـار اجمالـی

تعداد کاربـران : 507

تعداد سـوال : 190

تعداد پاسـخ : 786

تعداد امتیـاز : 63

تعداد گفتگـو : 402

مجموع بازدید : 304706

تمامی حقوق برای سایت نـور 66 محفوظ است ؛ 1397 - 1395

نور 66