نور 66 ورود به درگـاه ثبت نام جدیـد اخبـار سایـت
لیسـت فعالیـت اخیـر دستـه بنـدی موضـوعی راهنمـای کسـب امتیـاز راهنمـای کسـب درآمـد
قابلیت جدید سیستم پیام رسان نـور1397/02/27

صفحه اختصاصـی صادق میرزایی

میرزایی
نــام : صادق
نـام خانوادگـی : میرزایی
جنسیـت : آقــا
تاریـخ تولـد : 0
شهـر سکونـت : شیراز
میـزان تحصیـلات : لیسانس
رشتـه تحصیلـی : ریاضیات - کامپیوتر
شغـل و حرفـه : برنامه نویس
گزارش فعالیـت صادق میرزایی
وضعیت اکانت : فعـالتاریخ ثبت نام : 1396/03/06
درآمـد کـل : 48330آخرین فعالیت : 1396/05/13
درآمـد دریافتی : 0تعداد سـوال : 0
قابـل دریافت : 48330تعداد پاسـخ : 0
امتیـاز کـل : 0تعداد پیـام : 0
امتیـاز مصرفی : 0فعالیت برتـر‌ : 0
امتیـاز فعـال : 0معـرف : 115*0
لیسـت سـوالات صادق میرزایی

فعالیـت برتـر صادق میرزایی

مالکیـت درآمـد صادق میرزایی

چنانچـه مایلیـد با

صادق میرزایی

در ارتباط باشیـد، می توانید برای ایشان پیام ارسال کنید.

گفتگـوی آنلایـن

آمـار اجمالـی

تعداد کاربـران : 491

تعداد سـوال : 142

تعداد پاسـخ : 598

تعداد امتیـاز : 74

تعداد گفتگـو : 299

مجموع بازدید : 233352

تمامی حقوق برای سایت نـور 66 محفوظ است ؛ 1397 - 1395

نور 66