نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

صفحه اختصاصـی صادق میرزایی

نــام : صادق صادق میرزایی
نـام خانوادگـی : میرزایی
جنسیـت : آقــا
تاریـخ تولـد : 0
شهـر سکونـت : شیراز
میـزان تحصیـلات : لیسانس
رشتـه تحصیلـی : ریاضیات - کامپیوتر
شغـل : برنامه نویس
دیـن و مذهـب :

گزارش فعالیـت صادق میرزایی

سطح اکانت : معمولـی↓ عملکـرد در 12 مـاه اخیــر ↓
میـزان درآمـد : 12830 تومانتعـداد محتـوا‌ : 0
درآمـد دریافتـی : 8000 تومان‌تعـداد سـوال : 0
امتیـاز فعالیـت : 1 واحدتعـداد پاسـخ : 0
تاریخ ثبت نام : 19:54 :: 1396/03/06تعـداد پیـام : 0
آخرین فعالیت : 17:14 :: 1396/05/13کـد شنـاور : C115M0A0P0Q0R13

چنانچـه مایلیـد با

صادق میرزایی

در ارتباط باشیـد، می توانید برای ایشان پیام ارسال کنید.

گفتگـوی آنلایـن

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118621
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی