نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

صفحه اختصاصـی پریسا سلیمی

نــام : پریسا پریسا سلیمی
نـام خانوادگـی : سلیمی
جنسیـت : خانم
تاریـخ تولـد : 0
شهـر سکونـت : تهران
میـزان تحصیـلات :
رشتـه تحصیلـی :
شغـل :
دیـن و مذهـب : مسلمان و شیعه

گزارش فعالیـت پریسا سلیمی

سطح اکانت : معمولـی↓ عملکـرد در 12 مـاه اخیــر ↓
میـزان درآمـد : 12915 تومانتعـداد محتـوا‌ : 1
درآمـد دریافتـی : 20 تومان‌تعـداد سـوال : 1
امتیـاز فعالیـت : 8 واحدتعـداد پاسـخ : 3
تاریخ ثبت نام : 15:55 :: 1395/10/23تعـداد پیـام : 1
آخرین فعالیت : 18:37 :: 1396/09/01کـد شنـاور : C1M1A3P0Q0R01

چنانچـه مایلیـد با

پریسا سلیمی

در ارتباط باشیـد، می توانید برای ایشان پیام ارسال کنید.

گفتگـوی آنلایـن

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118861
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی