نور 66 ورود به درگـاه ثبت نام جدیـد اخبـار سایـت
لیسـت فعالیـت اخیـر دستـه بنـدی موضـوعی راهنمـای کسـب امتیـاز راهنمـای کسـب درآمـد
قابلیت جدید سیستم پیام رسان نـور1397/02/27

پاسـخ دریافتـی جدیـد رضا آزادیان

عکس پروفایل میتونه نماد روحیه فرد باشه؟

ارائـه پاسـخ
مشـاهده : 10

ایا از روی عکس پروفایل میشه فهمید او چه روحیه ای داره و چه افکاری تو ذهنش هس؟

23:39 :: 97/03/05آزادیانسـوال : رضا آزادیان

21:41 :: 97/03/06سلطانیپاسـخ : علیرضا سلطانی

آمـار اجمالـی

تعداد کاربـران : 491

تعداد سـوال : 142

تعداد پاسـخ : 598

تعداد امتیـاز : 74

تعداد گفتگـو : 299

مجموع بازدید : 233574

تمامی حقوق برای سایت نـور 66 محفوظ است ؛ 1397 - 1395

نور 66