نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

یاد گرفتن برنامه نویسی

سـوال :

میخوام برنامه سازی رو یاد بگیرم کدوم سبک بخونم؟
کمی راحت باشه
++Microsoft cنباشه

محمد حسین تیموریمحمد حسین تیموری :: 18:33 :: 1396/09/08

دستـه بنـدی :

لیست پاسـخ و دیدگـاه ها

پاســخ

زبان c
البته برای شروع زبان خوبی زبان های دیگه هم هست ک می توانید در سایت فنی حرفه و تعرفه کلاس ان اشنا شوید.
http://www.portaltvto.com/subd

میم دالمیم دال :: 17:30 :: 1396/09/10

پاسـخ برتـر

زبان پایتون هم خوبه

محمد حسین تیموریمحمد حسین تیموری :: 21:50 :: 1396/09/11

ثبـت پاسـخ یا دیدگـاه جدیـد

جهت ثبت پاسخ یا دیدگاه خود راجع به این سـوال، باید عضو سایت شده و لاگین نمایید.

با پاسخ به این سـوال و فعالیت در سایت درآمـد تضمینـی خواهید داشت.

ثبت نام جدید
ورود به درگاه

تعـداد بازدیـد : 69

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118881
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی