نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

معنی لغوی کلمه قرآن

سـوال :

سلام.
معنی لغوی کلمه قرآن چیه؟
چرا این اسم رو برای کتاب آسمانی مسلمانان گذاشتن؟

پریسا سلیمیپریسا سلیمی :: 17:54 :: 1396/08/16

دستـه بنـدی : قـرآن و معارف قرآنـی

لیست پاسـخ و دیدگـاه ها

پاسـخ برتـر

سلام
قرآن، اسمی جامد و غیرمشتق و علم ارتجالی است و بدون آن كه پیشینه استعمال در زبان عرب داشته باشد، خداوند به عنوان اسم خاص برای وحیی كه بر پیغمبرش نازل فرموده، قرار داده است مثل تورات و انجیل كه اسم برای كتاب های حضرت موسی(ع) و عیسی(ع) هستند .

میم دالمیم دال :: 15:51 :: 1396/08/16

پاســخ

کلمه «قرآن» مصدر فعل «قرأ» است به معنای خواندن مثل: «إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»(قیامت، آیات 17-18)
مثل «فرقان» و «رجحان» که مصدر می باشند. قرآن مصدر است بمعنی اسم مفعول (مقرو) قرآن کتابی است خواندنی باید آنرا خواند و در معنایش دقت نمود.
برخی «قرآن» را به معنای جمع گرفته اند زیرا که اصل قرء بمعنی جمع است قرآن یعنی جامع حقایق و فرموده های الهی. چون جامع همه کتب الهی در گذشته است و ثمره همه علوم را دارا هست.

میثم شریفیمیثم شریفی :: 17:09 :: 1396/08/16

ثبـت پاسـخ یا دیدگـاه جدیـد

جهت ثبت پاسخ یا دیدگاه خود راجع به این سـوال، باید عضو سایت شده و لاگین نمایید.

با پاسخ به این سـوال و فعالیت در سایت درآمـد تضمینـی خواهید داشت.

ثبت نام جدید
ورود به درگاه

تعـداد بازدیـد : 69

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118919
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی