نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

بهترین سرگرمی

سـوال :

به نظر شما بهترین سرگرمی انفرادی برای یک نوجوان چی میتواند باشد ؟
ب غیر از کامپیوتر و گوشی و تلوزیون

میم دالمیم دال :: 19:48 :: 1396/08/27

دستـه بنـدی :

لیست پاسـخ و دیدگـاه ها

پاسـخ برتـر

ورزش.
مطالعه کتاب.

مریم مصطفویمریم مصطفوی :: 10:47 :: 1396/08/29

پاســخ

کوه پیمایی
پیاده روی

پریسا سلیمیپریسا سلیمی :: 18:35 :: 1396/09/01

پاســخ

انجام کارهای مهارتی
مثلا برای پسرها : مکانیکی - جوش کاری - برق کشی و ...
برای دخترها : خیاطی - گل دوزی - تزئینات و ...

هانیه سهیلیهانیه سهیلی :: 17:19 :: 1396/09/05

ثبـت پاسـخ یا دیدگـاه جدیـد

جهت ثبت پاسخ یا دیدگاه خود راجع به این سـوال، باید عضو سایت شده و لاگین نمایید.

با پاسخ به این سـوال و فعالیت در سایت درآمـد تضمینـی خواهید داشت.

ثبت نام جدید
ورود به درگاه

تعـداد بازدیـد : 61

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118657
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی