نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

نحوه تخصیص دبیر به دروس در سامانه دانش آموزی دانا

خلاصـه محتـوا :

با سلام.
در این آموزش نحوه تخصیص دبیر به دروس در سامانه دانا را توضیح می دهیم.
همان گونه که در جریان هستید برای دریافت کاربرگ دبیر و برگ نمرات نوبت اول و دوم نیاز است که ابتدا برای هر یک از دروس دبیر انتخاب گردد.

جهـت مطالعـه کامـل این محتـوا ، باید عضو سایت شده و لاگین نمایید.

ثبت نام جدید
ورود به درگاه

دستـه بنـدی : نرم افـزار تجاری و اداری

تاریخ ثبت یا ویرایـش :10:10 :: 1396/08/16
تاریخ آخریـن بازدیــد :20:30 :: 1396/12/05
تعداد بازدیـد کاربـران :60

آدرس اینترنتـی محتـوا :

Noor66.ir/Enrol/5

قیمـت : 0 تومان

میثم شریفی

مؤلـف / ناشـر محتـوا :
میثم شریفی

صفحه اختصاصـی

میـزان درآمـد : 20012 تومان

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118911
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی