نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

آموزش خاموش کردن آیفون بدون استفاده از دکمه پاور

خلاصـه محتـوا :

اگر دکمه پاور آیفون خراب شود، باید چکار کنید؟
خوشبختانه امکان خاموش و روشن کردن آیفون بدون استفاده از دکمه پاور نیز ممکن است.

جهـت مطالعـه کامـل این محتـوا ، باید عضو سایت شده و لاگین نمایید.

ثبت نام جدید
ورود به درگاه

دستـه بنـدی :

تاریخ ثبت یا ویرایـش :18:47 :: 1396/08/26
تاریخ آخریـن بازدیــد :08:23 :: 1396/12/05
تعداد بازدیـد کاربـران :70

آدرس اینترنتـی محتـوا :

Noor66.ir/Enrol/21

قیمـت : 0 تومان

مهسا رحمتی

مؤلـف / ناشـر محتـوا :
مهسا رحمتی

صفحه اختصاصـی

میـزان درآمـد : 2466 تومان

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118887
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی