نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

شعر طنز/ نیسان سواری تصدیق نمی‌خواد!

خلاصـه محتـوا :

گور بابای فیزیک با هر گریز از مرکزش
رد شو با هر سرعتی از پیچ و میدان غم مخور
هرچه قانون فیزیک را کرده رد نیسان تو
ای که ماشینت بود شخصا فیزیکدان غم مخور
گر گواهینامه هم اصلا نداری بیخیال
این ماشین تصدیق نمی‌خواد، جان ستوان غم مخور

جهـت مطالعـه کامـل این محتـوا ، باید عضو سایت شده و لاگین نمایید.

ثبت نام جدید
ورود به درگاه

دستـه بنـدی :

تاریخ ثبت یا ویرایـش :20:35 :: 1396/08/17
تاریخ آخریـن بازدیــد :08:24 :: 1396/12/05
تعداد بازدیـد کاربـران :51

آدرس اینترنتـی محتـوا :

Noor66.ir/Enrol/14

قیمـت : 0 تومان

میم دال

مؤلـف / ناشـر محتـوا :
میم دال

صفحه اختصاصـی

میـزان درآمـد : 0 تومان

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118913
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی